Dobór i aplikacja soczewek kontaktowych

Soczewka na koniuszku palcaKażda aplikacja soczewek kontaktowych przeprowadzana jest według określonego schematu. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest wywiad dotyczący stanu zdrowia i przebytych chorób oczu, występujących alergii, częstotliwości, z jaką mają być noszone soczewki kontaktowe, charakteru pracy oraz środowiska zewnętrznego. Następnie przedstawiane są pacjentowi podstawowe zasady bezpieczeństwa użytkowania soczewek i ustalany jest tryb noszenia oraz ich rodzaj.

Badania przeprowadzane przed aplikacją soczewek

Po wywiadzie, za pomocą lampy szczelinowej (biomikroskopu) oraz topografu rogówki, wykonuje się badanie przedniego odcinka oka, podczas którego ocenia się gładkość i bladość spojówek, rąbek rogówki, przejrzystość i powierzchnię rogówek, ujścia gruczołów tarczkowych oraz jakość i ilość łez.

Kolejno następuje obiektywne zbadanie refrakcji za pomocą autorefraktokeratometru, a od razu po nim subiektywne badanie za pomocą foropteru. Ich celem jest dokładne ustalenie mocy soczewek kontaktowych potrzebnych do skorygowania niewyraźnego widzenia.

Kolejnym krokiem jest założenie soczewek kontaktowych i początkowa ocena komfortu w ciągu 2-3 minut oraz sprawdzenie ostrości widzenia wraz z kontrolą dokładności korekcji wady refrakcji. Końcowym etapem jest ocena centracji, ruchomości i ułożenia soczewek na oczach w lampie szczelinowej.

Wszystkie osoby zainteresowane właściwym dobraniem i aplikacją soczewek kontaktowych zachęcam do odwiedzenia mojego gabinetu okulistycznego. Chętnie przeprowadzę wymagane badania oraz profesjonalnie doradzę wybór optymalnych soczewek.