Badanie i leczenie oczu

Badanie oczu u okulistyBadanie okulistyczne przeprowadzane jest przez okulistę, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu. W jego trakcie lekarz ocenia ostrość wzroku, pole widzenia oraz widzenie barw. Często wykonuje również badania ciśnienia wewnątrzgałkowego i dna oka.

Badanie ostrości widzenia jest badaniem komputerowym lub może odbywać się przy pomocy tablicy i odczytywania z niej wskazywanych znaków. Przy jej użyciu okulista może określić poziom ostrości wzroku, co jest niezbędne w prawidłowym doborze okularów korekcyjnych. Aby określić wadę wzroku za pomocą tablicy Snellena stosuje się soczewki próbne i oprawki okularowe w celu dokonania korekcji zapewniającej optymalne widzenie pacjenta.

Badanie dna oka określane również jako wziernikowanie oka bądź oftalmoskopia ma na celu ocenę głębokich warstw gałki ocznej takich jak naczyniówka czy siatkówka, a także tarczy nerwu wzrokowego.

Choroby oczu

U pacjentów czasem występuje jaskra, która jest chorobą oczu polegającą na postępującym zaniku nerwu wzrokowego. Prowadzi ona do zmian wyglądu jego tarczy i ubytków w polu widzenia, które nasilają się wraz z upływem choroby. Leczenie jaskry polega na podawaniu leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Innym sposobem jest zabieg laserowy lub operacja chirurgiczna.

Drugą równie powszechną chorobą oczu jest zaćma, czyli zmętnienie soczewki oka, która prowadzi do zamazania i zniekształcenia widzenia. Do najpopularniejszych objawów zaćmy zaliczamy zamglenie widzenia, gorszą jakość widzenia przy słabym oświetleniu czy matowe widzenie barw.

Jej leczenie polega na przeprowadzeniu operacji, podczas której usuwa się zmętniałą soczewkę i wszczepia się na jej miejsce sztuczną. Podczas wykonywania jej wykorzystuje się mikroskop i znieczulenie kropelkowe redukujące ból oraz zwiększające komfort pacjenta.